Ga naar hoofdinhoud

Kernwaarden van Landschapspark de Merode

Bijzondere landschappen vormen de kernwaarden van het landschapspark. We koesteren, versterken en verbinden ze tot een gezonde, veerkrachtige omgeving.

Dankzij haar cultuurhistorische achtergrond en de intrinsieke eigenschappen van de streek heeft Landschapspark de Merode bijzondere landschappelijke en ecologische waarden:

  • Typisch gradiëntlandschap, dankzij de ligging op de grens van de zandige Kempen en het Hageland. Landduinen en schraal heidelandschap grenzen er aan vruchtbaardere zandleembiotopen.
  • De valleien van de Grote Nete en de Demer zijn 2 blauwe slagaders in het landschap. Naar welke rivier een regendruppel in de Merode uiteindelijk zal vloeien wordt bepaald door de exacte locatie waar hij valt.
  • Doorheen het gebied tref je Diestiaanheuvels vol ondoorlaadbare ijzerzandsteen aan. Ze zorgen voor een specifieke waterhuishouding en bepalen mee de minerale samenstelling van bodem en water. De donkerbruine zandsteen werd gebruikt in kerken, kastelen en abdijen.
  • Een mix van geplagde heide, open velden, molens, dreven en bosrijke gebieden. Dit unieke landschap ontwikkelde zich door de eeuwenlange interactie tussen mens en natuur, en in het bijzonder de aanwezigheid van norbertijnen en de familie de Merode.

Het geheel vormt vandaag een mozaïek van natuurgebieden en cultuurlandschappen, met een enorme rijkdom aan biotopen en biodiversiteit

Het behoud van de verschillende landschapstypes en het bevorderen van biodiversiteit is een basiswaarde van onze vzw. We zoeken met de verschillende gebruikers van de open ruimte naar manieren om de kernwaarden van het landschap nog te versterken. Op sommige plaatsen is dit door intensief natuurbeheer, op andere plaatsen gaan we hiervoor in alliantie met landbouwers en inwoners.

Meer details over het ontstaan en de samenhang van het landschap lees je in deze historiek van het landschap.

<