Ga naar hoofdinhoud

Gebruiksverklaring

Welkom op de website van Landschapspark de Merode. Op deze pagina vind je informatie over de disclaimer en ons cookie beleid. Onze privacyverklaring vind je terug op de aparte pagina privacyverklaring.

Deze website is eigendom van de Merode, prinsheerlijk platteland v.z.w. (hierna Landschapspark de Merode).

 • Contactgegevens: Diestsebaan 28/1, 2230 Herselt
 • Maatschappelijke zetel: Diestsebaan 28/1, 2230 Herselt
 • Telefoon: +32 (0)14 55 88 02
 • E-mail: info@landschapsparkdemerode.be
 • Ondernemingsnummer: 0684.806.934
 • RPR: Antwerpen, afdeling Turnhout
1. Disclaimer

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaar je je uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Landschapspark de Merode of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Landschapspark de Merode levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Landschapspark de Merode de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. Landschapspark de Merode kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien je onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kun je de beheerder van de site contacteren via info@landschapsparkdemerode.be

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Landschapspark de Merode geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website. Landschapspark de Merode kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Landschapspark de Merode verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen bevoegd.

2. Cookie beleid

Landschapspark de Merode maakt gebruik van cookies en wil de bezoekers van de website informeren over het gebruik van cookies.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op je computer of op een ander toestel met internettoegang (smartphone, tablet…) worden opgeslagen bij het bezoeken van webpagina’s. Ze bevatten informatie, gelinkt aan een webbrowser en de specifieke website. Ze worden in een specifieke map op je harde schijf opgeslagen en voorzien van een unieke ID en looptijd. Informatie die om dezelfde redenen als klassieke cookies wordt opgeslagen via een ander opslagmechanisme van de browser (session storage, local storage…) wordt ook aanzien als een cookie. Als een bezoeker naar een bepaalde website terugkeert dan kan die pagina door middel van de cookie de bezoeker herkennen en de historiek verder opbouwen.

Cookies zijn geen actieve, uitvoerende software en zijn dus niet schadelijk voor je computer. Ze worden gebruikt om het bezoekersgemak te verhogen: door bezoekers met een cookie te identificeren hoeft die niet iedere keer dezelfde gegevens in te voeren. Daarnaast worden cookies gebruikt om het surfgedrag van bezoekers in kaart te brengen. Welke en hoeveel pagina’s worden bezocht, via welke route en hoe lang blijft de bezoeker op de website... Op basis van deze resultaten kan de website aangepast worden en kan er ingespeeld worden op de interesses en de noden van de bezoekers van de website.

De websites van Landschapspark de Merode maken gebruik van de volgende cookies:

1. First-party cookies:

Bij een eerste bezoek aan de website toont Landschapspark de Merode bezoekers een melding waarin we aangeven dat we gebruik maken van cookies. Om te bepalen of iemand voor het eerst de website bezoekt, gebruiken we een cookie die registreert of iemand op het kruisje rechts bovenaan de melding klikt.

 • cookie_consent (type: essentieel, locatie: cookies, bewaartermijn: 1 jaar)

We gebruiken ook cookies om op te slaan of we een specifieke, eenmalig te tonen melding reeds hebben getoond:

 • <unieke-identificatie>-notification Container-freeForm- (type: functioneel, locatie: cookies, bewaartermijn: 1 jaar)
2. Third party cookies:

a) Google Analytics

Landschapspark de Merode gebruikt cookies van Google Analytics om bezoekersstatistieken te genereren. De geanonimiseerde en geaggregeerde gegevens blijven binnen Google Analytics bewaard.

 • _ga (type: analytisch, locatie: cookies, bewaartermijn: 2 jaar)
 • _gid (type: analytisch, locatie: cookies, bewaartermijn 24 uur)
 • _gat_<id> (type: analytisch, locatie: cookies, bewaartermijn: 1 minuut)
 • _dc_gtm_<property-id> (type: analytisch, locatie: cookies, bewaartermijn: 1 minuut)
<