Ga naar hoofdinhoud

Vallei van de Grote Nete

De Grote Nete markeert, ruw geschetst, de overgang naar de Kempen. Deze regenrivier stroomt door een gevarieerd landschap met uitgestrekte moerasgebieden, zandige graslanden en gemengde bossen. Tot de vallei van de Grote Nete behoren de Grote en Kleine Laak, de Rode Laak, De Wimp, de Herseltse Loop en de Zaartloop.

Langs de Grote Nete kom je, naast broeken en bossen, ook het prachtige kasteel van prins de Merode tegen

In Westerlo vormen landschap en erfgoed één geheel. Tussen het dorp en de Grote Nete ligt het gebied ‘het Riet’ te wachten op een bezoek van zowel de inwoners als de buitenliefhebber. Het kasteel de Merode pronkt er naast de rivier, en dreven en bossen getuigen er van de eeuwenlange adellijke aanwezigheid.

Broeken, broeken en nog eens broeken …

De Grote Nete komt het Landschapspark de Merode binnengestroomt in Laakdal, en verlaat het gebied in Hulshout. Wie een trektocht door de vallei van de Grote Nete maakt stapt van broek tot broek. Ten westen van Westerlo zijn de Kwarekken naast de Grote Nete een streling voor het oog. Ze sluiten aan bij de zanderige Asberg en de bossen van de Beeltjens. Verder stroomopwaarts kom je het Zammelsbroek tegen, waar het Sigmaplan in volle uitvoering is. In Laakdal heb je o.a. de Ossebroeken en Swinnenbroeken aan de Kleine Laak, De Roost en Trichelbroek aan de Grote Laak en Werft aan de Rode Laak. Deze Laakvalleien hebben een ondergrond uit alluviaal materiaal en veen en zijn heel moerassig. De ijzerrijke bodems zorgen daarbij voor bijzondere biotopen.

Een stukje geschiedenis in het landschap

Tussen Westmeerbeek en Herselt ligt een natuurgebied dat op een speciale manier gelinkt is met de Grote Nete: Goor – Asbroek. Dit gebied is namelijk een vroegere bedding van de Grote Nete. Vandaag stroomt er de Asbroekloop en de Steenkesbeek.

Het Goor is één van de botanische topgebieden van Vlaanderen, dankzij de combinatie van kalkrijk opborrelend water en zure zandbodems.

Opborrelend water

In Zoerle-Parwijs ligt de Zaertloopvallei. De natte zandlemerige bodems liggen er begrensd met hoger gelegen gronden van het voormalige Goorheide en de Stippelberg. Het kwelwater geeft er het ontstaan aan de Grote en de Kleine Zaartloop. Vochtige beemden en bossen wisselen er af met kleine heidepercelen.

<