Ga naar hoofdinhoud

Mozaïek van natuurgebieden en landschappen

Landschapspark de Merode ligt op de grens van de zandige Kempen en het Hageland, en is hierdoor een typisch gradiëntlandschap dat kenmerken meepikt van beide streken.

Landduinen en schraal heidelandschap grenzen er aan vruchtbaardere zandleemgronden. Bovendien liggen hier op nog geen 15 kilometer van elkaar de prachtige valleien van de Grote Nete en de Demer. Doorheen het gebied tref je getuigenheuvels vol ondoordringbare ijzerzandsteen aan. Het zijn de zogenaamde Diestiaanheuvels.

De Merode heeft een enorme natuurlijke rijkdom

De eeuwenlange interactie tussen mens en natuur, en in het bijzonder de aanwezigheid van norbertijnen en de familie de Merode, zorgden voor de ontwikkeling van een uniek landschap met geplagde heide, open velden, molens en bosrijke gebieden.

Het geheel vormt vandaag een mozaïek van natuurgebieden en cultuurlandschappen, met een enorme rijkdom aan biotopen en biodiversiteit.

<