Ga naar hoofdinhoud

Partnerschap

Een sterk partnerschap werkt vanuit een uniek landschap, een rijke geschiedenis en een ambitieus toekomstbeeld aan het landschapspark.

In de verdere ontwikkeling van het landschapspark gaan verschillende functies hand in hand:

  • natuur
  • recreatief medegebruik
  • landbouw
  • erfgoed
  • wonen
  • toerisme
  • bedrijvigheid

Om dit te bereiken heb je de juiste spelers uit verschillende sectoren nodig die willen samenwerken. En dat is precies wat we in het Merodegebied al 20 jaar doen: samen met ruim 20 structurele partners bouwen we aan de verdere ontwikkeling van het gebied, volgens de visie van een landschapspark. Zowel lokale besturen, provincies, Vlaamse overheidsdiensten, middenveldorganisaties als private partners slaan hiervoor de handen in elkaar.

Charter de Merode, een landschapspark ‘avant la lettre’

Het verhaal van de gebiedswerking in de Merode start in 2004 met de ondertekening van het Charter de Merode. Aanleiding was de aankoop van 1.500 ha bossen en natuurgebieden van de adellijke familie de Merode. De Vlaamse overheid kocht via de Vlaamse Landmaatschappij het gebied aan en verkocht ze daarna door aan de Merodepartners, die het engagement aangingen om het gebied als één geheel te bewaren, te beheren en te ontwikkelen. En dit vanuit een geïntegreerde visie. Recreatie, toerisme, landbouw, natuur- en landschapsontwikkeling zagen zij hierbij als een motor voor economische ontwikkeling.

Van de term landschapspark was nog geen sprake, maar dat dit gebied uniek was en dat al het mogelijke moest gedaan worden om dit niet verloren te laten gaan, was wel van meet af aan duidelijk

Na meer dan 10 jaar de regisseursrol van de gebiedswerking op zich genomen te hebben gaf de VLM in 2017 de fakkel door aan de provincies. Onder hun impuls richtte het partnerschap de vzw de Merode, prinsheerlijk platteland op.

Een participatietraject resulteerde in 2020 in het ambitiebeeld ‘Landschapspark de Merode’, een doorstart van het engagement van alle partners.

Eén huisstijl

De partners engageren zich om inwoners en bezoekers samen welkom te heten. Daarbij is het een meerwaarde om de herkenbaarheid van het landschapspark te bewaren door éénheid in recreatieve inrichting en communicatie. Daarom komen we met één huisstijl naar buiten.

<