Ga naar hoofdinhoud

Charter de Merode

Het verhaal van de gebiedswerking de Merode startte in 2004 met de aankoop van 1500 ha natuurgebied van de prinselijke familie de Merode. Partners ondertekenden een charter met het engagement om samen te werken rond een integrale visie.

"Ondergetekenden, partners rond het domein de Merode, engageren zich ten persoonlijke titel om:

  • het domein de Merode als één geheel te bewaren;
  • in samenspraak met alle partners een gezamenlijke visie te ontwikkelen voor de inrichting en het beheer van het domein;
  • het domein te beheren en in te richten vanuit deze gezamenlijke visie;
  • elk volgens zijn eigen mogelijkheden deze beheer- en inrichtingsvisie te realiseren door het in eigendom en/of beheer nemen van delen van het domein;
  • de verschillende deelgebieden open te stellen voor het grote publiek met bescherming van de meest waardevolle natuur- en landschapswaarden;
  • de aanwezige landbouw optimale ontwikkelingskansen te bieden;
  • de verschillende partners blijvend te betrekken bij het beheer en de inrichting van het ganse domein.

De partners zien de aankoop van het domein de Merode als een grote opportuniteit voor de start van een regionaal project van gebiedsgericht, geïntegreerd plattelandsbeleid voor de verdere cultuurhistorische, toeristische en recreatieve ontwikkeling van de ganse regio tussen Demer en Nete. Landbouw, natuur en landschapsontwikkeling zijn hierbij de motor voor belangrijke impulsen voor de regionale economische ontwikkeling. De partners engageren zich om hiertoe een totaalplan op te maken. Dit totaalplan schetst aan de hand van een toekomstvisie de te ondernemen acties. De partners engageren zich in te zetten voor de realisatie van dit totaalplan."

<