Ga naar hoofdinhoud

Samenwerking tussen de sectoren

In Landschapspark de Merode werken zowel de provinciale als gemeentelijke toeristische organisaties samen.

Zij onderzoeken manieren om Landschapspark de Merode op de toeristische kaart te zetten.

Samenwerking met natuurverenigingen, terreinbeheerders en landbouwers is cruciaal om zowel de kwaliteit van de recreatieve ontsluiting te bewaken als om de draagkracht van het landschap te vrijwaren.

In de ontsluiting van het erfgoed spelen de projecten van Kempens Landschap een belangrijke rol. Samen met de betrokken gemeenten restaureerden zij de Beddermolen in Westerlo, de Oude Stoomzagerij in Laakdal, het park van Hof ter Borght in Hulshout, en het Klompenmuseum vlakbij de abdij van Averbode. Een economische nevenactiviteit wordt hier als opstap gezien voor een duurzaam beheer van de sites.

Merodeondernemers vervullen hun rol als ambassadeur van het gebied en zorgen voor een kwaliteitsvol onthaal van de bezoeker. Samen met o.a. musea en bezoekerscentra zorgen zij mee voor een kwaliteitsvol toeristisch aanbod.

Uiteraard geven ook de abdijen van Tongerlo en Averbode een bijzondere dynamiek in de beleving van Landschapspark de Merode.

Onthaalplan Landschapspark de Merode

Het Landinrichtingsprogramma de Merode van VLM optimaliseerde de onthaalpoorten Averbode, Scherpenheuvel, Herselt, Westerlo en Gerhagen. Het plan is ook dat elke stad en dorpskern deel uitmaakt van een gebiedsdekkend onthaalplan met infopunten en recreatieve startplaatsen.

<