Ga naar hoofdinhoud
Samenwerkingsproject

Samen voor een sterke korte keten

 • januari 2024 - juli 2025
 • Landbouw
 • Lokaal ondernemen
 • Toerisme en recreatie

Landschapspark de Merode kent heel wat land-en tuinbouwers die hun producten verkopen via de korte keten: als consument koop je lekker bij de boer, en de ondernemer krijgt een eerlijkere prijs.

Dit project ondersteunt deze ondernemers om succesvol samen te werken en onderzoekt wat de sleutel tot succes is voor de opschaling van korte keten initiatieven.

 • Gefinancierd vanuit het Coronaherstelfonds van de Provincie Antwerpen
 • Projectperiode: 1 januari 2024 - 1 juli 2025
 • Promotor: Steunpunt Korte Keten
 • Copromotoren: Landschapspark de Merode, Provincie Antwerpen

Het project heeft tot doelstelling om:

 • Inspirerende samenwerkingsmodellen voor te stellen voor lokale besturen en ondernemers
 • Te onderzoeken welke factoren leiden tot een succesvolle samenwerking in de korte keten en welke kritische parameters hierbij horen.
 • Te onderzoeken of productuitwisseling leidt tot een hogere omzet (data experiment).
 • Stimuleren van B2B samenwerking d.m.v. een producentendatabank en een B2B smaakevent.
 • Organiseren van B2C Smaakevent en 2 smaakdemo’s (Merodehappening/Ferm kookworkshops).

Korte keten is wanneer je voeding weinig of geen tussenschakels passeert en dus via de kortste weg van bij de boer op je bord terecht komt. Fijn voor de eindgebruiker, want die weet perfect waar zijn of haar voedsel vandaan komt. En goed voor de boer, die een eerlijke prijs ontvangt.

De verkoop vanuit deze korte keten kende een enorme piek ten tijde van de corona pandemie maar deze boost bleek niet al te duurzaam. Hiervoor waren verschillende redenen: De economische crisis die -geïnitieerd- door de inval van Oekraïne door Rusland- vrij snel post corona volgde, betekende een koopkrachtdaling waardoor mensen met een beperkter inkomen afhaakten. Maar deze economische crisis verklaart niet alles. Post corona hernam het drukke bestaan van de meesten onder ons. Heel wat klanten zagen het niet meer zitten om van boerderij naar boerderij te rijden om telkens enkele producten aan te kopen. Wat een leuke activiteit was tijdens de corona bleek nu niet meer te combineren met een drukke job, kinderen, hobby's,...

Met het project Samen voor een sterke korte keten willen we inspelen op deze tweede reden om postcorona de Korte Keten links te laten liggen. Klanten (consumenten maar ook B2B klanten) hebben daadwerkelijk interesse in Korte Keten producten (lokaal karakter, vers, smaak, verhaal, beleving, eerlijke prijs,...) maar kopen die bij voorkeur aan in 1 'winkelpunt'. Het 'one stop and go shopping' principe geldt ook voor de meeste klanten in de Korte Keten.

De partners in dit project zijn ervan overtuigd dat een van de belangrijkste hefbomen voor de Korte Keten schuilt in samenwerking. Samenwering onder collega's maar ook samenwerking met derden opdat klanten (B2C en B2B) een breed aanbod aan producten gelijktijdig kunnen aankopen.

Dit project bestaat dan ook uit de volgende drie onderdelen:

1 Landbouwers laten samenwerken op vlak van product uitwisseling en marketing. Landbouwers ondersteunen bij het creëren van een breder aanbod uit de deelnemende landbouwbedrijven.

Ondersteuning op vlak van advies v.w.b. inrichting, organisatie, logistiek, communicatie en connecties zoeken met potentiële afnemers b2c en b2b, koppeling met ondernemersnetwerk de Merode

2 Nulmeting en eindmeeting om effecten voor onderdeel 1 te kunnen meten. Relevant voor evt. verder uitrol van methodiek en ondersteuning Merode breed.

3 Studie Steunpunt Hoeve-en streekproducten. Bundeling van concrete goede- en slechte praktijken van projectuitvoering zoals onder 1. Dient ter inspiratie voor bv gemeentebesturen en voor een evt. verder uitrol in Landschapspark de Merode en daarbuiten.

Interesse?

Ben je geïnteresseerd om te werken aan dit project, andere landbouwers en ondernemers te leren kennen? Of wil je gewoon graag op de hoogte worden gehouden van dit project? Neem vrijblijvend contact op met de projectverantwoordelijke, Sander Dragt.

Sander Dragt

Sander Dragt

Job title
Medewerker duurzame landbouw en duurzaam ondernemen
E-mailadres
E-mail Sander

Partners

<