Ga naar hoofdinhoud
Samenwerkingsproject

FABulous Farmers

  • januari 2019 - december 2023
  • Natuur
  • Landbouw

FABulous Farmers is een Europees project dat landbouwers ondersteunt in de transitie naar meer agro-ecologisch handelen op hun bedrijf. Het project moedigt Functionele AgroBiodiversiteit (FAB) aan om landbouwers minder afhankelijk te maken van externe inputs, zoals kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen. FABulous Farmers is actief binnen 14 pilootgebieden in 6 landen (BE, NL, LUX, FR, UK en DE). Landschapspark de Merode is één van 2 Belgische pilootgebieden.

Wat is FAB?

Functionele AgroBiodiversiteit (FAB) bevordert essentiële elementen van biodiversiteit die:

  • ecosysteemdiensten leveren
  • duurzame landbouwproductiviteit ondersteunen
  • ook voordelen opleveren voor het milieu en de maatschappij in haar geheel

Om deze video weer te geven, geef ons toestemming om sociale media cookies op te slaan.

Testimonial Kris Jacquemyn (Scherpenheuvel-Zichem)
Meer biodiversiteit

De verschillende FAB-maatregelen zijn erop gericht om specifieke delen van de biodiversiteit in en rond de akker te vergroten. Dit verbetert op natuurlijke wijze de bestuiving, de plaag- en ziektebestrijding en de bodem- en waterkwaliteit in de percelen.

De FAB maatregelen zijn:

Samenwerking en uitwisseling

Het project gaat met de landbouwers in het de Merodegebied op zoek naar de FAB-mogelijkheden binnen hun bedrijf. Er is veel ruimte voor samenwerking en kennisdelen:

  • netwerkmomenten om ervaringen en ideeën uit te wisselen;
  • aanleg van demonstratievelden door de Hooibeekhoeve om te zien wat de effecten zijn van een bepaalde FAB-maatregel, zowel ecologisch als economisch.
  • organisatie van masterclasses om de ervaringen van onderzoekers en landbouwers in de verschillende pilootgebieden te delen.

Op dit moment zijn er in het de Merodegebied bijna 30 landbouwers betrokken bij het project. Begeleiding van de landbouwers gebeurt door Hooibeekhoeve en Boerennatuur Vlaanderen.

FAB binnen het beleid

Om ervoor te zorgen dat de FAB-maatregelen ook na het project worden voortgezet, binnen de pilootgebieden en daarbuiten, werkt het project aan politieke aanbevelingen. Projectpartners schreven een Europese beleidsnota om aanbevelingen te doen aan het EU-beleid over hoe FAB kan worden ondersteund binnen het nieuwe GLB. Deze aanbevelingen werden reeds voorgesteld op een Europees beleidsevenement. Om de toepassing van FAB-maatregelen in Vlaanderen te bevorderen, werkte de projectpartners een nota uit met 10 beleidsaanbevelingen. Deze nota werd ingediend als input op het openbaar onderzoek van het Vlaamse Strategisch plan dat uitvoering geeft aan het Europese GLB.

FABulous farmers burger wetenschap vzw citizens science FABfarmers citizens science FABfarmers
FABulous farmers burger wetenschap

Beleidsnota FABulous Farmers Vlaanderen

Burger wetenschap

Via een zogenaamd ‘burger-wetenschapsproject’ worden de inwoners van het Merodegebied betrokken. Het is een project van RURANT in samenwerking met ILVO en Thomas More hogeschool. Aan de hand van vierkantemetertuintjes meten een 32-tal burgers de impact van de omgeving op de gewassen in hun tuintjes. Zij verzamelen eenvoudige data en onderhouden het tuintje volgens de wekelijkse instructies. Bij de keuze van de locaties werd gekeken naar de complexiteit van de directe omgeving (landbouw, bebouwing, bos, een mix…) De tuintjes worden voorzien van diverse sensoren en dienen als meetpunten in het landschap om zodoende de impact van de complexiteit van het landschap te onderzoeken.

Partners: Provincie Antwerpen, Boerennatuur Vlaanderen, Boerenbond, Hooibeekhoeve, Biobest, ILVO en Landschapspark de Merode

Meer weten?

Algemeen en masterclasses: www.fabulousfarmers.eu

Vierkantemetertuintjes in het burgerwetenschapsproject? www.rurant.be/projecten-en-diensten/fabulous-farmers/

Info over demonstraties of netwerkmomenten: zie de nieuwsbrieven en Facebookpagina van Hooibeekhoeve, Boerennatuur Vlaanderen en Landschapspark de Merode.

Flyer FABulous Farmers

Word jij ook een FABulous Farmer?

Ben je als landbouwer geïnteresseerd, neem dan vrijblijvend contact op met de projectverantwoordelijke, Sander Dragt. 

Sander Dragt

Sander Dragt

Job title
Medewerker duurzame landbouw en duurzaam ondernemen
E-mailadres
E-mail Sander

Nieuws

<