Ga naar hoofdinhoud
Nieuws

Beleidsnota rond functionele agrobiodiversiteit

  • 16 maart 2022

Sinds 2020 werken landbouwers, inwoners en onderzoekers in Landschapspark de Merode samen rond functionele agrobiodiversiteit. Hierbij worden maatregelen geïntroduceerd die de biodiversiteit op en rond het bedrijf doen toenemen, wat de landbouw èn de natuur ten goede komt.

In het versnipperde en dichtbevolkte Vlaanderen lijken landbouw en natuur vaak tegenover elkaar te staan. Toch kunnen beiden elkaar ook versterken. Functionele agrobiodiversiteit is hier een mooi voorbeeld van.

In het project FABulous Farmers worden een 10-tal maatregelen onderzocht die de biodiversiteit in en rond de akker vergroten, waardoor bestuiving, plaag- en ziektebestrijding, en de kwaliteit van bodem en water verbeteren. Bij het introduceren van deze maatregelen onderzoeken de partners telkens het effect op het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen of kunstmest. Zo heeft deze verhoogde biodiversiteit niet alleen een positief effect op de natuur, ook de landbouw heeft baat bij een verminderde nood aan meststoffen en bestrijdingsmiddelen. Vandaar de term 'functionele agrobiodiversiteit', kortweg ook FAB genoemd.

Tijdens de uitrol van dit pilootproject stootten de projectpartners op enkele drempels voor landbouwers bij het introduceren van FAB-maatregelen op het bedrijf. Hoewel sommige maatregelen, zoals het gebruik van groenbedekkers en teeltrotatie, reeds goed ingeburgerd zijn, vinden andere maatregelen moeilijker ingang. Vaak liggen hier de vrees voor extra risico's en hogere kosten en een gebrek aan kennis over de voordelen aan de basis.

Om meer landbouwers meer FAB-maatregelen te laten nemen is er volgens de partners van FABulous Farmers dan ook nood aan meer kennis rond FAB, financiële ondersteuning voor de extra risico’s en duidelijke wetgeving. Deze inzichten werden vandaag gebundeld in een beleidsnota met 10 aanbevelingen.

Meer weten over het project FABulous farmers? Lees de projectfiche.

Je vindt meer info over de 10 aanbevelingen in de beleidsnota.

Projectpartners: Boerennatuur Vlaanderen, Hooibeekhoeve, Boerenbond, ILVO, de provincie Antwerpen, Biobest, HoGent, en Landschapspark De Merode.

Beleidsnota FABulous Farmers

<