Ga naar hoofdinhoud
Nieuws

Trammeke zet koers naar nieuwe toekomst

  • 29 januari 2024
  • In de pers

Op het kasteel van Prins Simon de Merode werden de toekomstplannen voor Het Trammeke uit de doeken gedaan. De mobiele dam langs de Grote Nete, gelegen op de grens van Herselt en Westerlo, zal binnenkort gerestaureerd worden. Stichting Kempens Landschap coördineert de restauratie- en herbestemmingswerken in partnerschap met de gemeenten Herselt en Westerlo en Landschapspark de Merode.

Restauratie en herbestemming

Het vooronderzoek leidde tot de keuze voor een 'volledige restauratie zonder opstuwing' als de meest geschikte aanpak voor Het Trammeke”, vertelt Kristof Van Dingenen, schepen van Cultuur en Toerisme in Herselt. “Dat scenario omvat de volledige restauratie van Het Trammeke, maar niet van het mechanisme om de omliggende stukken land onder water te zetten. Daardoor kan het openen en sluiten van het sluissysteem gedemonstreerd worden aan het publiek zonder impact op het landschap.

Kristof Welters, schepen van Cultuur en Toerisme in Westerlo, kijkt alvast uit naar het eindresultaat: “De restauratie van Het Trammeke biedt een waardevolle kans om de rijke geschiedenis van het sluissysteem te ontsluiten voor het publiek. Het toont hoe deze industriële erfenis het landschap en de landbouw van onze regio heeft beïnvloed. Het herstel van dit unieke erfgoed zal ervoor zorgen dat geïnteresseerden binnenkort met eigen ogen kunnen zien hoe Het Trammeke vroeger werkte.

Financiering

De kosten voor de restauratiewerken aan Het Trammeke worden geraamd op 123.537,37 euro. Stichting Kempens Landschap diende een aanvraag voor een erfgoedpremie in bij het agentschap voor Onroerend Erfgoed voor 70% van de kosten. Landschapspark de Merode vzw gaf 10.000 euro cofinanciering aan het voorafgaandelijk onderzoek en ondersteunt het restauratieproject zelf met 20.000 euro. De overige kosten worden door de gemeenten Herselt en Westerlo gedragen.

<