Ga naar hoofdinhoud
Samenwerkingsproject

Restauratie 'Het Trammeke'

  • januari 2024 - december 2024
  • Landschap en erfgoed

Het Trammeke is een mobiel damsysteem aan de Grote Nete, gelegen op 100m van het Merodekasteel. Het dateert van de 19e eeuw en werd gebruikt als stuwsysteem. Het Trammeke was bedoeld om het waterpeil van de Grote Nete zo te beheersen dat er tweemaal per jaar gehooid kon worden, dat de kasteelvijver kon gereinigd worden en dat de scheepvaart op de Nete verzekerd was. Het fluviale transport van de ijzerertswinning in het Netedal was dan ook belangrijk voor de streek. In 1999 werd het Trammeke beschermd als monument. Terecht, want de mobiele dam is uniek in zijn soort.

Inmiddels is het Trammeke al decennialang niet meer actief, en helaas ook grotendeels onderkomen. Daar komt binnenkort verandering in.

In de gemeenten Herselt en Westerlo zijn er handen in de lucht gegaan vanuit lokale erfgoedactoren en vanuit de gemeentebesturen om dit uniek stukje erfgoed nieuw leven in te blazen. Om te bepalen hoe het damsysteem gerestaureerd zou kunnen worden, gaf Stichting Kempens Landschap in de eerste plaats de opdracht voor een bouwhistorisch, materiaaltechnisch en landschappelijk vooronderzoek.

Dit is inmiddels ten einde, waardoor er overgegaan kan worden naar de volgende stap: de daadwerkelijke restauratie zelf. De werken vinden plaats in 2024. Op termijn zullen demonstraties met het Trammeke mogelijk zijn. Zo brengen we erfgoed dichter bij bewoner en bezoeker van Landschapspark de Merode.

De restauratie zelf wordt gefinancierd door Agentschap Onroerend Erfgoed, de gemeenten Herselt en Westerlo, en met cofinanciering vanuit Landschapspark de Merode vzw.

<