Ga naar hoofdinhoud

Samenwerking en beleid rond natuur

Binnen het Merodegebied zijn reeds enkele belangrijke planmatige beleidskeuzes gemaakt:

Vanuit een geïntegreerde visie bouwt landschapspark de Merode mee aan natuur van internationaal belang

Samenwerken ter bescherming van het natuurlijk kapitaal

De verscheidenheid aan en overgang tussen de landschapstypes zorgt ervoor dat de Merode een groot en divers natuurlijk kapitaal heeft met meer dan 20 natuurreservaten. De natuurreservaten maken deel uit van het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN), de natuurlijke ruggengraat van Vlaanderen en van ‘Natura 2000’, het Europese netwerk van ecologische beschermingszones.

Tussen de natuurreservaten ligt heel wat groenblauwe infrastructuur, zoals bossen, beken en trage wegen. Die vormen belangrijke ecologische verbindingen die het natuurlijke kapitaal in Landschapspark de Merode extra veerkrachtig maken.

Het is de ambitie van Landschapspark de Merode om deze natuurlijke kernwaarden in het landschap te versterken. Hierbij is samenwerking tussen alle betrokken partners en een goede samenhang van initiatieven belangrijk. Om dit te verwezenlijken steken experten van onze verschillende partners geregeld de koppen bij elkaar in thematische werkgroepen.

Natura 2000-gebieden en Sigma-gebieden

Zowel in de Demer- en Grote Netevallei, als in de bosrijke omgeving van Hertberg, Averbode en Gerhagen zijn grote oppervlakten habitatrichtlijngebied gelegen. De Demervallei is ook een belangrijk vogelrichtlijngebied. Door de Sigmaplannen in de valleien worden waterbeheer en natuurontwikkeling extra belangrijk.

Landschapsopbouw in detail

Wil je meer weten over de landschapsopbouw in Landschapspark de Merode? Neem dan hier een kijkje.

<