Ga naar hoofdinhoud
Samenwerkingsproject

Toerismeboeren en beleefondernemers

 • januari 2022 - juni 2023
 • Landbouw
 • Lokaal ondernemen
 • Toerisme en recreatie

Onder de noemer ‘Toerismeboeren en beleefondernemers’ zetten we in Landschapspark de Merode een aantal kleinschalige en innovatieve hoevelogies op. Deze logies koppelen we aan de ontwikkeling van een toeristische lus met bijzondere aandacht voor lokale producten, recreatie en beleving.

Via een laagdrempelige samenwerking tussen landbouwers en andere (toeristische) ondernemers ontwikkelt zich een agro-toeristisch netwerk met als voordelen:

 • De recreant/toerist komt vanuit een hele persoonlijke, kleinschalige en authentieke setting in contact met het platteland en haar ondernemers.
 • De lokale economie krijgt een duurzame impuls.

Het idee voor het project ‘Toerismeboeren en beleefondernemers’ is ontstaan vanuit een tweetal bevindingen:

Staycation trend, met

 1. toenemende vraag naar unieke overnachtingsmogelijkheden in eigen land;
 2. behoefte aan rust, openheid en authenticiteit;
 3. nood aan opwaarderen van de recreatieve mogelijkheden en logies op het platteland.

Lokale ondernemers en landbouwers trekken samen aan de kar

 1. Kleine netwerken van lokale ondernemers en landbouwers.
 2. Concrete samenwerkingen en kennisdeling.

Wettelijk kader

Steeds meer mensen gaan op zoek naar activiteiten met een betekenisvolle beleving en unieke ervaring. Echter, de wetgeving is niet altijd eenduidig en/of aangepast aan deze nieuwe vragen. In dit project betrekken we de regelgevende instanties al in een vroeg stadium. Een intensieve begeleiding hierin moet het project meer slaagkans geven.

Duurzame samenwerking

De innovatieve ontwikkeling van alternatieve overnachtingsmogelijkheden op de boerderij koppelen we in dit lokale netwerk aan bestaande infrastructuur/producten/diensten. We stimuleren heel actief de samenwerking en participatie tussen/van lokale ondernemers, producenten van lokale producten, lokale horeca...

We vinden het belangrijk dat de verbindingen en samenwerkingen die binnen dit project tot stand zijn gebracht ook naar de toekomst toe kunnen blijven bestaan. Vanuit de gebiedswerking van de Merode willen we daarom graag de toeristische lus verankeren binnen een meerdaags toeristisch traject in het Merodegebied. Het agro-toeristisch netwerk laten we graag permanent fungeren als motor voor lokale co-creatie van producten en diensten en kan als model ook in andere regio’s worden uitgerold.

Interesse om toerismeboer of beleefondernemer te worden?

Ben je geïnteresseerd om te werken aan dit project, andere landbouwers en ondernemers te leren kennen? Of wil je gewoon graag op de hoogte worden gehouden van dit project? Neem vrijblijvend contact op met de projectverantwoordelijke, Sander Dragt.

Sander Dragt

Sander Dragt

Job title
Medewerker duurzame landbouw en duurzaam ondernemen
E-mailadres
E-mail Sander

Doelstellingen Toerismeboeren & beleefondernemers

 • Versterken ondernemerschap in de regio aan de hand van agro-toeristische activiteiten en een netwerk verankering binnen het Merode gebied
 • Landbouw, natuur en de dorpsgemeenschappen als pijlers van streekidentiteit inzetten om economische stimulansen te bieden aan lokale ondernemers
 • Originele kleinschalige logies op land- en tuinbouwbedrijven ontwikkelen die vanuit hun beleefbaarheid bijdragen aan de economische rendabiliteit van het bedrijf én aan het vergroten van kennis over het bedrijf
 • De ondernemerskracht van lokale ondernemers en landbouwers vergroten door hen op lokale schaal samen te brengen in een lerend netwerk
 • Vanuit een lerend netwerk en via met een co-creatieve aanpak vernieuwende insteken vinden voor het beleven van de streek en haar natuur-agrarische identiteit en productontwikkeling stimuleren

Beoogde resultaten

1. Ontwikkelen van originele kleinschalige logies

De realisatie van originele kleinschalige hoevelogies in overeenstemming met geldende wetgeving met een uitgewerkt en haalbaar verdienmodel.

2. Ontwikkeling toeristisch product(en) en agrotoeristisch+ netwerk

De ontwikkeling van het cross-over netwerk, de toeristische arrangementen en de toeristische lus leiden tot meer businesskansen voor ondernemers om zodoende de vrijetijdseconomie binnen de drie gemeenten verder te versterken.

3. Kennisdisseminatie en communicatie

Visualisatie van de ontwikkelde producten zorgen voor een economische boost voor de deelnemende bedrijven en voor de regio. Het visualiseren van het gelopen proces draagt vanuit de geleerde lessen bij aan het ontwikkelen van agro-toeristische producten binnen andere Leadergemeenten en binnen andere regio’s van het Merode gebied.

Dit project is een samenwerking tussen Landschapspark de Merode, RURANT en het Innovatiesteunpunt. Het maakt deel uit van het programma LEADER KEMPEN ZUID

<