Ga naar hoofdinhoud
Samenwerkingsproject

De Sint-Pieterssite als onthaal- en stiltebelevingsplek

  • januari 2024 - december 2025
  • Stilte en zorg
  • Toerisme en recreatie

De Sint-Pieterssite als stiltetussenstop en onthaalplek

De Sint-Pieterssite aan de kerk van Langdorp, vlakbij de Demervallei, heeft ambitieuze plannen naar herinrichting toe. In dit traject past ook de realisatie van een onthaal- en infoplek, met focus op de prachtige regio. Tegelijkertijd liggen er kansen als groene ontmoetingsplek en voor stilte- en rustbeleving. Vandaar dat in dit project gewerkt wordt aan de opwaardering van de site tot een mooie tussenstop op het meerdaagse Merodepad (realisatie 2024-2026).

Enkele ambities:

  • Onthaal- en infopunt voor de bezoeker bij het binnenkomen van de kerk
  • Ruimere ontsluiting van de kerk zodat bezoekers er vaker terecht kunnen
  • Herstel historische pastorietuin met o.a. helende planten en moestuin
  • Samenwerking binnen sociale economie rond verwerking van ingrediënten uit de pastorietuin
  • Omvorming van een voetbalveld tot groene beleefplek
  • Land art als extra tool bij stilte- en landschapsbeleving

Dit project wordt gefaseerd uitgevoerd. Landschapspark de Merode vzw biedt een financiële ondersteuning van 20.000 euro. Er wordt eveneens ingezet op bijkomende financieringsmogelijkheden. Zo werden in mei 2024 reeds 49.200 euro aan bijkomende subsidies verkregen vanuit Leader Hageland +.

<