Ga naar hoofdinhoud
Partner

Vlaamse Landmaatschappij

Logo Vlaams Landmaatschappij

In 2004 werd zowat 1500 hectare domein van de familie de Merode in opdracht van de Vlaamse regering aangekocht door de Vlaamse Landmaatschappij, en in 2005 doorverkocht aan vele partners. Om een versnipperd beheer en een niet-samenhangende ontwikkeling van het gebied in de toekomst te vermijden, besloten de betrokken partners blijvend samen te werken rond duurzame streekontwikkeling in het gebied. Dit via de uitwerking van een overkoepelend plattelandsproject met oog voor de ruime omgeving van het oorspronkelijke domein de Merode.

Van bij het begin coördineerde de Vlaamse Landmaatschappij dit project, in opdracht van het kabinet bevoegd voor plattelandsbeleid. Het project was op deze manier ook een pilootproject van geïntegreerd plattelandsbeleid.

Vanaf 2017 gaf de Vlaams Landmaatschappij de regisseursrol over aan de betrokken provincies die samen met alle partners de Merode vzw hebben opgericht.

Gedurende heel het Landinrichtingsproject de Merode, prinsheerlijk platteland werden heel wat investeringen gedaan in deelprojecten, waaronder de ontwikkeling van onthaalpoorten, recreatieve netwerken, natuurontwikkeling en erfgoedprojecten.

<