Ga naar hoofdinhoud

Witput

  • Witputstraat z.n., 2230 Blauberg - Herselt
  • Natuurgebieden

Behoud en herstel van kleine landschapselementen.

De Witput is een natuurlijk ven, ten noorden van Blauberg, en vlakbij de bossen van Hertberg-West, Hertberg-Oost en Helschot.

In 2006 kocht Kempens Landschap de Witput aan, een historische poel omringd door landbouwgrond. Met het behoud en herstel van kleine landschapselementen wordt er bijgedragen aan het afwisselende landschap en rijke biodiversiteit van de Merode.

Natuurbeheer

Rond beide waters wordt een hakhoutbeheer van de omringende vegetatie uitgevoerd en worden maatregelen getroffen om verlanding van het ven tegen te gaan. Door het hakhoutbeheer kan voldoende licht de vennen bereiken en stapelt zich minder organisch afval op. Zo wordt de kans gegeven aan verschillende planten- en diersoorten om zich hier te vestigen.

Recent werd er nog een amfibietunnel ingericht opdat bijvoorbeeld de kamsalamander een veilige doorgang zou vinden tussen deze waterpartijen en Hertberg. Aangrenzende landbouwers hebben hiervoor een deel van hun perceel ter beschikking gesteld, de gemeente Herselt staat in voor het jaarlijks onderhoud van de amfibietunnel.

<