Ga naar hoofdinhoud

Dassenaarde - Groot Asdonk

  • Goor 12, 3980 Tessenderlo
  • Natuurgebieden
Van waar de naam Dassenaarde?

De naam Dassenaarde doet je waarschijnlijk niet verbazen dat er tot eind de jaren vijftig dassen aanwezig waren die hier hun burchten hadden. De Das komt hier vandaag niet meer voor, maar niet getreurd, dankzij de afwisseling tussen droge heuvelruggen en natte valleigronden kan je hier ook nu nog een grote variatie aan fauna en flora zien.

Dassenaarde geeft een blik op de geschiedenis.

Uit historisch onderzoek blijkt dat de Duitsers tijdens de eerste wereldoorlog verschillende oefenloopgraven hebben aangelegd in de buurt van het vliegveld van Schaffen, en dus ook in Dassenaarde. Deze zijn zeker een bezoekje waart, want ze zijn nog duidelijk zichtbaar in dit natuurgebied.

Loop ook zeker eens langs de natuurboerderij Bolhuis. Dit was vroeger een typische Kempische langgevelhoeve die volledig uit leem bestond en op funderingen van ijzerzandsteen stond. De funderingen en enkele restanten van de lemen muren zijn behouden, maar rondom is er steen tegenop gebouwd. In deze boerderij vinden de dieren, die ingezet worden voor natuurbeheer in Dassenaarde - Asdonk, onderdak.

Loop je iets verder hogerop, dan kom je het Bolhuiskapelletje tegen. Vanaf hier heb je een prachtige uitkijk op de vallei van de Drie Beken.

Natuur ontdekken in Dassenaarde

Vroeger gebruikten men de broeken als hooiland en werd er nabegraasd met Kempense runderen. Op de drogere, zuren zandgronden groeide heide en eiken-berkenbosjes. Aan de westkant bevond zich een groot ven, Witte Weyer. Dit landschap is ondertussen veranderd samen met de veranderingen in de landbouw, maar toch kan je er nog veel van oudsher herkennen. Brem, Struikhei en het Zandblauwtje laat je vermoeden dat er inderdaad een heidelandschap geweest is. Verder kom je in Dassenaarde - Asdonk ook soorten tegen zoals Dotterbloem, Koekoeksbloem, Pinksterbloem, Moerasspirea, Pluimzegge, Gewone wederik en de zeldzame Waterkruiskruid. Het natuurgebied trekt ook honderden vlinders en andere insecten aan, net als de Zompsprinkhaan. De Wintertaling en watersnippen overwinteren in de vallei. Aan de poelen kom je ook veel libellen, slakken, waterkevers en natuurlijk de Blauwe reiger tegen.

Natuurbeheer

Het beheer van Natuurpunt is ingesteld op het herstellen van de oorspronkelijke heide en natuurlijke eiken-berkenbossen. Een schaapskudde helpt Natuurpunt hierbij door in de zomer bepaalde plekken open te houden. Tevens wordt een gedeelte van het monotoon soortenarm bos omgevormd tot schraalgrasland met zeldzame soorten zoals Vogelpootje en Schapenzuring en met brede houtkanten aan de randen zodat er een geleidelijke overgang is naar de omliggende bossen. Ook het hooilandschap wordt herstelt en het traditionele hooilandbeheer met nabegrazing wordt verdergezet. Tot slot wordt ook de waterhuishouding in de vallei opnieuw bekeken zodat er minder wateroverlast is in de woongebieden en tegelijkertijd de natuur niet verdroogd.

Toegankelijkheid en bereikbaarheid
  • Het hele jaar vrij toegankelijk op de wandelpaden.
  • Laarzen of stevige wandelschoenen aangeraden.
  • Overnachten kan in een woonwagen aan de Natuurboerderij
  • Parkeren: aan de Kiewithoeve: Goor 12, 3980 Tessenderlo

Contactinfo

Adres
Goor 12
3980 Tessenderlo

Bijkomende info

Website Natuurpunt

Wandeling vanuit Molenstede

Asdonkwandeling

Wandeling vanuit Engsbergen dorp

(240) - 200 - 307 - 930 - 45 - 939 - 931 - 46 - 311 - 933 - 310 - 309 - 932 - 307 - 200 - (240)

Afstand 7 km

<