Ga naar hoofdinhoud
Nieuws

Abdij Averbode plant Laudato Si -boom

  • 23 mei 2024

Met het planten van een Laudato Si-boom is de campagne "Zorg voor de aarde en alles wat ademt en leeft" van Ecokerk van start gegaan. Deze boom staat symbool voor het bouwen aan een ecologisch gezonde, klimaatbestendige en sociaal rechtvaardige toekomst.

Abt Marc Fierens benadrukte het belang van maatschappelijke dialoog en van elk initiatief van ieder van ons, hoe klein ook, dat bijdraagt tot een duurzame en respectvolle manier van omgaan met onze aarde. Vele kleine stappen in een andere richting liggen uiteindelijk mee aan de basis van een grotere systeemverandering.

Burgemeester Manu Claes vulde gepast aan met de link te leggen met het prachtige Merodegebied en dankte de abdij voor de jarenlange samenwerking als partner van Landschapspark de Merode.

Het aanplanten van de notelaar was voor de norbertijnen ook een moment van eerbetoon aan de vorig jaar overleden norbertijn Luc Vankrunkelsven, die van in het begin betrokken was bij het ontstaan van de organisatie Ecokerk en wiens levensvisie respect voor mens en natuur en het hele ecosysteem uitstraalde.

Meer informatie rond de campagne van Ecokerk vind je hier.

<