Ga naar hoofdinhoud
Nieuws

De abdij van Tongerlo opnieuw omringd door water

  • 26 april 2022

De vesten rond de abdij van Tongerlo zijn in ere gesteld. Dankzij weloverwogen ingrepen aan de grachten en langs de oevers wordt esthetiek, natuurherstel en waterberging gecombineerd. Kers op de taart is een nieuw rolstoelvriendelijk wandelpad: het Witherenpad.

Oord van rust en bezinning

De nieuwe vesten dragen de rust uit waar de Onze-Lieve-Vrouwabdij van Tongerlo al sinds 1130 voor staat. Bovendien werd ook de afwatering in de omgeving van de Lourdesgrot herbekeken. Deze stond afgelopen jaren regelmatig blank. Dit zou moeten verholpen zijn.

"Het geheel van de duurzame versteviging van de oevers draagt bij aan de schoonheid en de ontsluiting van het abdijlandschap waarin verstilling zijn plaats vindt, waar bezoekers via een nieuw wandelpad geleid worden door de vergroening en het hemelwater de abdijvesten bevloeit", aldus Abt Jeroen De Cuyper.

Herstel dankzij het Landinrichtingsproject de Merode

In het voorjaar van 2021 startte de Vlaamse Landmaatschappij in samenwerking met de abdij de herstelwerken. Op 26 april werd een laatste schotbalk definitief op zijn plaats gezet, waardoor het stuw zijn werk kan doen. Herstelbare schotbalken laten vanaf nu toe om de watertoevoer en dus de waterstand in de vesten beter te regelen. De vesten vormen zo bij hevige neerslag ook een waterbuffer in de strijd tegen wateroverlast verderop.

Het project is een onderdeel van het Landinrichtingsproject de Merode van de VLM, een investeringsproject dat al meer dan 10 jaar loopt in het Merodegebied. Voor de werken rond de abdij werd samengewerkt met de lokale bevolking, de gemeente Westerlo, de provincie Antwerpen, Bosgroep Zuiderkempen en Onroerend Erfgoed.

Naast de financiering vanuit Vlaanderen en de abdij van Tongerlo zelf, kon ook beroep gedaan worden op middelen van de gemeente Westerlo, Onroerend Erfgoed en de Provincie Antwerpen.

De duurzame versteviging van de oevers draagt bij aan de schoonheid en de ontsluiting van het abdijlandschap

Rolstoelvriendelijk wandelpad

Langs de vesten en in de nabije omgeving van de Abdij van Tongerlo loopt het nieuwe Witherenpad. Dit rolstoelvriendelijk pad van 2.1 km combineert de dreven en vesten met het Beschloten Bosch. Een oude bosdreef werd hier opnieuw toegankelijk gemaakt en ontvangt de bezoeker in de sfeer van weleer.
Alweer een extra troef voor de bezoeker van Landschapspark de Merode.

<